Wednesday, November 16, 2005

KankaNation Top 15
How They Voted

AndyDaveKankaPete
1TexasUSCUSCUSC
2USCTexasTexasTexas
3Penn StNotre Dame (+1)Penn StMiami
4MiamiMiami (+1)Miami (+1)Penn St
5Va Tech (+1)LSU (+1)Va Tech (+1)LSU
6Notre Dame (+1)Penn St (+1)Notre Dame (+1)Notre Dame
7Ohio St (+2)Va Tech (+2)Ohio St (+1)Va Tech
8LSU (+2)Ohio St (+3)LSU (+3)Ohio St
9Oregon (+2)Alabama (-6)Alabama (-5)Alabama
10UCLA (+2)Auburn (+3)UCLA (+2)Auburn
11Auburn (+2)Oregon (+1)Oregon (-2)UCLA
12Alabama (-7)Georgia (-2)Georgia (-2)Oregon
13Georgia (-5)UCLA (+2)TCUGeorgia
14TCU (NR)WVU (NR)WVU (+1)TCU
15Fresno St (NR)Fresno St (NR)Auburn (NR)WVU